Dramatická výchova PMP

Přijímací zkouška z dramatické výchovy na PMP

  • dovyprávění příběhu, jehož začátek dostane uchazeč na místě (na přípravu bude mít uchazeč 5 minut), komunikativní dovednosti, kulturní přehled

Prezentace k přijímací zkoušce z dramatické výchovy

Videoukázka k přijímací zkoušce z dramatické výchovy