Fotogalerie

Celonárodní pouť do Říma

Milí spoluobčané,

Ve dnech 11. – 13. listopadu jsme se s animátory zúčastnili celonárodní pouti na poděkování za dar 30 let svobody a na připomenutí svatořečení české princezny Anežky. Nejdříve jsme v neděli v naší kapli slavili mši svatou, kde jsme v obětním průvodu odevzdali naše poutní úmysly. Pak jsme vyrazili na 17 hodin dlouhou cestu do Říma.

Kromě oficiálních mší, kde bylo úžasné slyšet v římských bazilikách češtinu, jsme navštívili i místa spojená se svatým Cyrilem a  nevynechali jsme ani Koloseum. Mezi další zážitky patří koncert chval s SBMkou, kterou jsme intenzivně pouštěli i v autě. Ve středu jsme mohli být na generální audienci na svatopetrském náměstí blízko papeži. I když nám počasí příliš nepřálo, nemělo to vliv na intenzitu našich zážitků, které vstřebáváme ještě teď.

Děkujeme za možnost zúčastnit se této poutě!