Fotogalerie

Duchovní obnova pro mladší

O víkendu 18.-20. února jsme se s pěti odvážnými primány a dalšími neméně odvážnými dětmi za základky vydali na duchovní víkend na téma Mějte oči upřeny na Ježíše. Program byl zaměřen na to, jak se díváme na svět a na sebe samé, a především na náš skutečný pohled na Ježíše Krista (kdo je pro mne Ježíš a jak jej můžu ve svém životě následovat.) Aktivitky na přemýšlení byly střídány s pohybovými hrami, všechno rámovaly modlitby a impulsy. Celý víkend vyvrcholil nedělní mší svatou, při které jsme se setkali s živým Ježíšem v Božím slově a v eucharistii.
Nechyběla ani skvělá kuchyně, dokonce jsme mohli ochutnat také rybu sv. Petra. 🙂
Těšíme se zase na příště a doufáme, že se přidáte!