Fotogalerie

Duchovní obnova pro mladší

Vážení a milí přátelé,

v době adventní jsme s dětmi z pátých až osmých tříd přemýšleli nad výrokem z proroka Izaiáše: ,,Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.”

Otec Jarda vysvětlil význam adventu, poté si děti prošly cestu světla. Následně jsme tvořili tři symboly:

  1. korunu, jako symbol králů a na ní ozdoby, které představují, čím my zdobíme církev,
  2. mapu, kde místo měst byly symboly činností či vztahů, ke kterým nás Pán posílá,
  3. dárek, do kterého jsme vkládali symboly našich dárečků pro Ježíška.

Po zhlédnutí filmu Vánoční koleda jsme v kapli přednesli naše symboly a zakončili den společnou modlitbou.

Děkujeme za přízeň a přejeme radostné Vánoce.