Fotogalerie

Finále cyrilometodějské olympiády

Masarykovo muzeum, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, organizuje prostřednictvím své pobočky Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, dějepisnou olympiádu na téma Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděje. Pomáhá žákům uvědomit si kulturní i náboženské hodnoty, které zde vybudoval silný panovnický rod a zanechali za sebou především sv. Cyril a sv. Metoděj. Soutěžící náleží do 2 věkových kategorií: nižší věková kategorie je pro žáky 4. až 6. třídy, vyšší pak pro žáky 7. až 9. třídy. Průběh soutěže je dvou-kolový: školní kolo a finálové kolo na Slovanském hradišti v Mikulčicích.

Naši studenti tříd G1-G4 se nejdříve účastnili školního kola, následně postoupilo do finálového kola pět studentů.

Studenti získali velmi dobré umístění.

Nejlépe se umístil Lubomír Janda ze třídy G3, který vybojoval 3.místo v II.kategorii.

Všem studentům děkujeme za účast a gratulujeme!