Fotogalerie

G1 Muzeum Pravěk Moravy

Se studenty primy jsme navštívili Dietrichsteinský palác s programem Pravěk Moravy.

Lektorovaná prohlídka se kromě představení archeologických a antropologických nálezů z jednotlivých období věnuje významným změnám v lidské historii, kterými jsou například přijetí zemědělství či počátky zpracování kovů. Se staršími dětmi a studenty je ve výkladu diskutováno, jak se vlastně minulost z archeologických pramenů rekonstruuje.