Fotogalerie

G1 Planetárium

Program : Planety – Cesta Sluneční soustavou

Meziplanetární sondy v uplynulém půlstoletí prozkoumaly všechny planety Sluneční soustavy, nezapomněly ani na jejich satelity anebo ještě menší tělesa – planetky a komety.

Představení Planety: Cesta Sluneční soustavou je společným projektem řady evropských planetárií pod vedením planetária Mannheim. Namluvil Jan Kolařík. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.

Program doplnil učivo probírané v hodinách přírodních věd. (zeměpis, fyzika)