Fotogalerie

G2 – Moravské zemské muzeum – Velká Morava

Stálá expozice Velké Moravy přibližuje historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století n. l. až po zánik Velké Moravy na počátku 10. století n. l. Expozice je výbornou příležitostí pro doplnění učiva gymnázia. Studenti pracovali na začátku ve skupinkách a pak následoval výklad a rozbor jednotlivých témat.

V první místnosti jsou prezentovány pozůstatky z časně slovanského období, čtyři další místnosti jsou pak věnovány samotné Velké Moravě.

Vystaveny jsou desítky originálních předmětů, které dokumentují mnoho specializovaných slovanských řemesel.