Fotogalerie

G2 Okouzlení Afrikou (Zeměpis)

Afrika byla vždy zdrojem rozmanité tvůrčí inspirace.

Od začátku 20. století až po současnost ovlivňovala i mnoho českých umělců.

Výstava představila díla předních reprezentantů moderního českého výtvarného umění, jako jsou J. Čapek, F. Kupka, E. Filla, F. Tichý a mnoho dalších.

Součástí výstavy byly domorodé masky a plastiky od původních afrických umělců.

Studenti pracovali ve skupinkách i jednotlivě.

Výstava propojovala několik oborů a to geografii, historii, výtvarnou výchovu i hudební výchovu.