Fotogalerie

G2 Projekt Afrika hrou

Projekt Afrika hrou je zaměřen na téma Afrika, které studenti v prvním pololetí probírají v rámci hodiny zeměpisu.

Každý student si vytvořil samostatně „hrací pole“, v kterém se nachází slepá mapa Afriky.

Dalším úkolem bylo sestavit minimálně dvacet procvičovacích otázek i odpovědí, které se týkají Afriky a určit, na jakých políčkách se budou tyto otázky vyskytovat.

Studenti se také pokusili určit jednoduchá pravidla hry a trestné úkoly.

Na závěr jsme si deskové hry zalaminovali a budeme je jako cvičení formou hry využívat v hodinách zeměpisu.