Fotogalerie

G4 Muzeum – Středoevropská křižovatka

Výukový program :  Od konce monarchie k samostatnému státu

Tematické okruhy programu:
– Konec starých časů – pod vládou dvojhlavého orla 1905 – 1914
– Moravané v letech Velké války 1914 – 1918
– Masarykovské Československo a Morava 1918 – 1938

Program doplnil výuku dějepisu a prohloubil témata, která se týkají oblasti Moravy.