Fotogalerie

G4 Projekt Krajka (zeměpis)

V rámci probíraného tématu Kraje ČR si každý student vytvořil vlastní mapové dílo, které nějakým způsobem vystihovalo jednotlivý kraj.

Nápaditosti se meze nekladly.

Studenti si vyzkoušeli práci s internetem a zároveň si prošli při hledání zajímavosti krajů ČR.