Fotogalerie

Ohlédnutí za poutí na Velehrad 2023

Milí přátelé,

vydali jsme se na Velehrad… Bylo nás dvanáct jako apoštolů a samotného Ježíše jsme si nesli sebou v ruksaku. Celou akcí nás provázela také Panna Maria, která nás vedla skrze modlitbu růžence a nechybělo ani zamýšlení nad některými částmi mše svaté, která v sobě skrývá spoustu podnětů. Naše vytrvalost společně s přízní počasí nás dovedla až k hlavní slavnostní bohoslužbě na Velehradě, kde jsme se modlili i za vás, příznivce cyrilometodějského díla. Odcházíme povzbuzeni v naší víře a v poslání hlásat evangelium mezi mladými lidmi.

Za organizační tým

Šimon Hanák