Fotogalerie

Oslavy třiceti let svobody

V týdnu před 17. listopadem (11. – 15. 11.) proběhly na naší škole velkolepé oslavy 30. výročí sametové revoluce. Řídícím motivem však byl celkově boj za demokracii a svobodu, který si studenti mohli sami zažít na vlastní kůži přímo na chodách. Celá akce byla organizovaná třídou G8 pod vedením pana profesora Prokse.

V pondělí jsme uctili památku Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka pietním aktem — zapálením svíček pod jejich obrazy. Jan Palach byl studentem historie, který se dne 16. ledna 1969 upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy.

Úterní velkou přestávku zaplavila vlna české undergroundové hudby z dob komunismu (Plastic People of The Universe), kterou ale, jako tomu bývávalo často, srazila zpět na hladinu jednotka StB. Český underground byl významným společenským, politickým ale hlavně kulturním proudem, skrze který se čeští umělci kriticky vymezovali proti režimu. Skupiny však měly zakázáno nahrávat alba, nesměly pořádat oficiální koncerty a za svoji činnost si členové často vysloužili pobyt ve vězení.

Podepiš!!! I tak znělo ve středu na chodbách školy. Nejprve se druhou hodinu v prvním patře objevila Charta 77, čtvrtou hodinu ji však zakryla zlá Anticharta. Charta 77 bylo volné, neformální a otevřené sdružení lidí, které spojovala vůle individuálně i kolektivně bojovat za svá občanská práva. Kritizovala vládu za porušování lidských práv, k jejichž dodržování se zavázala samotnou ústavou.

“Až bude Anežka Česká svatořečena, bude v Čechách dobře.“
O čtvrteční velké přestávce jsme se přenesli do 12. 11. 1989 a společně si připomněli svatořečení Anežky České. Anežka Přemyslovna, nejmladší dcera krále Přemysla Otakara I. a vysoce vzdělaná žena, působila jako řeholnice, s láskou pomáhala chudým a nemocným. Svatořečena byla papežem Janem Pavlem II., více než 700 let po své smrti.

„SVOBODU!“
„MÁME HOLÉ RUCE!“
„PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ!“
Tato a mnohá další hesla zazněla pátek o velké přestávce na školním hřišti – „Letenské pláni“, kde jsme si připomněli události sametové revoluce. Studenti se úspěšně probojovali přes jednotky StB a vyslechli si projevy známých osobností, statečně vyjádřili svůj názor a společně s Karlem Gottem a Karlem Krylem zazpívali českou hymnu. Demonstrace byla zakončena písní Modlitba pro Martu. Sametová revoluce je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

Demokracie není samozřejmostí, proto je nutno si jí vážit a bojovat za ni! I proto jsme si minulý týden přípomínali 30. výročí sametové revoluce.