Fotogalerie

Podnikavé dny PL1 a PL2

V pátek 10. února se třídy PL1 a PL2 účastnily projektu s názvem Podnikavé dny. Obsahem byly aktivity zaměřené na propagaci života bez zbytečné produkce odpadů. Ekotým z PMP2 ve složení Ema Eva Strahovská, Klára Paulíková, Barbora Trojčáková, Eliška Závišková a Adéla Závodníková, připravil pro spolužáky zajímavý program. Nejdříve měli hodinovou přednášku na téma eliminace odpadů s paní Marií Hřebíčkovou a pak následoval dvouhodinový workshop při kterém studenti vyráběli opakovaně použitelné obaly a pomůcky, kterými pak mohou nahradit ty jednorázové.