Fotogalerie

Postní duchovní obnova pro mladší

Pěkný pátek všem příznivcům Cyrilometodějského díla v Brně,

včera 4.4. jsme měli s 12 dětmi z obou CM škol krásný duchovní večer, při kterém jsme hledali z Bible příběhy, kterými Pán Ježíš pomáhal lidem, následovala animovaná křížová cesta a den jsme zakončili adorací v naší nové kapli. Přejeme všem hluboce prožité Velikonoce.