Fotogalerie

Pravěkoun G1

Mezipředmětové vazby :

dějepis – výtvarná výchova

Použitý materiál: kámen, barevné listí, hlína, uhlí, bobule..

Cíl : Zkouška vlastní pravěké tvorby za pomocí přírodních materiálů (krátký projekt proběhl po probraném tématu Pravěké umění)