Fotogalerie

…vstoupili do domu a klaněli se mu… Mt 2,11

Milí příznivci naší školy,

přesně před týdnem nás navštívili mudrci a za pomocí jejich průvodce, našeho otce Jaroslava, požehnali všechny třídy a přinesli i dárky, zlato pro každého studenta, kadidlo do místnosti a napsali nápis nad každé dveře: ,,Christus mansionem benedicat – Ať Kristus požehná váš příbytek.”

Připojujeme se k jejich prosbě a vyprošujeme všem vašim rodinám Boží požehnání.