G1 učebnice

Zeměpis 6, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus

Dějepis 6, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus

Český jazyk a literatura:
Hošnová a kol.: Český jazyk 6 (SPN Praha)
Šebesta, K. a kol.: Čítanka 6 – nová generace (FRAUS 2018)

Matematika :
Matematika – Úvodní opakován – Prometheus
Matematika – Kladná a záporná čísla – Prometheus
Matematika – Dělitelnost – Prometheus
Matematika – Osová a středová souměrnost – Prometheus
Matematika – Racionální čísla a Procenta – Prometheus

Biologie:
Přírodopis 6 pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace (FRAUS)

Anglický jazyk:
English Plus 1, nakladatelství Oxford, Student´s book a Workbook

Hudební výchova:
Hudební výchova pro 6.ročník ZŠ – SPN Praha 2002 (kol. autorů)

Fyzika:
Fyzika 6 pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace, (FRAUS)

OPV:
Občanská výchova 6, učebníce pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus