G2 učebnice

Český jazyk a literatura:
Hošnová, E. a kol.: Český jazyk 7 (SPN Praha)
Šebesta, K. a kol.: Čítanka 7 – nová generace (FRAUS 2018)

Biologie:
Přírodopis 7 pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace (FRAUS)

Anglický jazyk:
English Plus 2, nakladatelství Oxford, Student´s book a Workbook

Matematika:
Jiří Herman a spol. – Trojúhelníky a čtyřúhelníky
Hranoly
Výrazy 1
Rovnice a nerovnice

Fyzika:
Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace, (FRAUS)

Chemie:
J. Mach, I. Plucková, J. Šibor: Chemie – úvod do obecné a anorganické chemie (NOVÁ ŠKOLA)

Zeměpis 7, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus
Dějepis 7, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus

OPV:
Občanská výchova 7, učebníce pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus