G3 učebnice

Český jazyk a literatura:
Hošnová a kol.: Český jazyk 8 (SPN Praha)
Šebesta, K. a kol.: Čítanka 8 – nová generace (FRAUS 2019)

Německý jazyk:
Krenn, W. a kol.: Gute Idee A1.1. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber München 2022.

Výpočetní technika:
Navrátil, P.:S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media s.r.o.

Francais:
Taišlová, J.: On y va! 1 Francouzština pro střední školy. 2. přeprac. vyd., LEDA.cz, Voznice 2009 – učebnice
Taišlová, J.: On y va! 1A Francouzština pro střední školy. 2. přeprac. vyd., LEDA.cz, Voznice 2009 – pracovní sešit

Biologie:
Přírodopis 8 pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace (FRAUS)

Anglický jazyk:
English Plus 2, nakladatelství Oxford, Student´s book a Workbook
English Plus 3, nakladatelství Oxford, Student´s book a Workbook

Zeměpis 7, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus
Dějepis 7, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus

Fyzika:
Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace, (FRAUS)

Chemie:
J. Šibor, I. Plucková, J. Mach: Chemie – úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů (NOVÁ ŠKOLA)

Matematika
Kruhy a válce – Prometheus
Úměrnosti – Prometheus
Geometrické konstrukce – Prometheus
Výrazy 2 – Prometheus

OPV:
Občanská výchova 8, učebníce pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus