G4 učebnice

Výpočetní technika:
Navrátil, P.:S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media s.r.o.

Český jazyk a literatura:
Hošnová a kol.: Český jazyk 9 (SPN Praha)
Šebesta, K. a kol.: Čítanka 7 – nová generace (FRAUS 2020)

Německý jazyk:
Krenn, W. a kol.: Gute Idee A1.2. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber München 2022.

Francais:
Taišlová, J.: On y va! 1 Francouzština pro střední školy. 2. přeprac. vyd., LEDA.cz, Voznice 2009 – učebnice
Taišlová, J.: On y va! 1B Francouzština pro střední školy. 2. přeprac. vyd., LEDA.cz, Voznice 2009 – pracovní sešit

Biologie:
Přírodopis 9 pro základní školy a víceletá gymnázia – nová generace (FRAUS)
nakladatelství Fortuna: Biologie člověka pro gymnázia

Anglický jazyk:
English Plus 3, nakladatelství Oxford, Student´s book a Workbook

Výpočetní technika:
Navrátil, P.:S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media s.r.o.

Matematika:
Matematika – Rovnice a jejich soustavy – Prometheus
Matematika – Funkce – Prometheus
Matematika – Podobnost a funkce úhlu – Prometheus
Matematika – Jehlany a kužely – Prometheus
Doporučujeme kalkulačku CASIO FX 350 ES PLUS (případně jakákoli jiná kalkulačka, která smí být u státní maturity – schválení ověřuje prof. Zemánek)

Chemie:
Chemie pro čtyřletá gymnázia 1, Mareček, Honza

Fyzika:
Fyzika 9 pro základní školy a víceletá gymnázia, (FRAUS)

Zeměpis 8, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus
Dějepis 8, Učebnice pro základní a víceletá gymnázia, Fraus

OPV:
Občanská výchova 9, učebníce pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus