G5 učebnice

Anglický jazyk:
English File Intermediate, 3rd ed, nakladatelství Oxford, Student´s book a Workbook

Deutsch:
NEUNER, Gerhard (Hg.). Super! 2: Němčina jako druhý cizí jazyk. München: Max Hueber
Verlag, 2015. NEUNER, Gerhard (Hg.). Super! 3: Němčina jako druhý cizí jazyk. München:
Max Hueber Verlag, 2016.

Matematika:
Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Planimetrie – Prometheus
Matematika pro střední školy 3. díl – Planimetrie – učebnice – Didaktis
Doporučujeme Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus; ISBN 978-80-7196-264-9
Doporučujeme kalkulačku CASIO FX 350 ES PLUS (případně jakákoli jiná kalkulačka, která smí být u státní maturity – schválení ověřuje prof. Zemánek)

Fyzika:
Odmaturuj z fyziky, Didaktis, Pavol Tarábek
(Fyzika pro gymnázia – Mechanika; Prometheus
Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika; Prometheus)
– doporučujeme také tabulky MFCh

Dějepis:
Dějepis pro gymnázia a střední školy
– Popelka M., Válková V.: 1. Pravěk a Starověk. SPN, Praha 2008, 2. vydání.
– Čornej P., Čornejová I., Parkan F.: 2. Středověk a raný novověk. SPN, Praha 2009, 2. vydání.

Francais:
Abou-Samra, Myriam et al.: Edito A2. Méthode de francais. Les Editions Didier, Paris 2016 – učebnice
Baylocq Sassoubre, Marie-Pierre et al.: Edito A2. Cahier d´activités. Les Editions Didier, Paris 2016 – pracovní sešit

Český jazyk a literatura:
Prokop, V.: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století (O.K.-Soft Sokolov, 2007)
Prokop, V.: Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19. století (O.K.-Soft Sokolov, 2007)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Biologie:
Odmaturuj! z biologie, DIDAKTIS
V. Kubišta: Obecná biologie pro gymnázia
L. Kincl: Biologie rostlin pro gymnázia
J. Jelínek, V. Zicháček: Biologie pro gymnázia

Chemie:
A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. a 2. díl

Výpočetní technika:
www.marlib.cmsps.cz