G6 učebnice

Deutsch:
Gerhard Neuner (Hg.): Super! 3, Hueber Verlag GmbH, München 2016

Matematika:
Sbírka úloh z matematiky pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Funkce – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Goniometrie – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Goniometrie, sbírka úloh – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Stereometrie – Prometheus
Kalkulačka Casio FX 350 ES PLUS (případně jakákoli jiná kalkulačka, která smí být u státní maturity – schválení ověřuje prof. Zemánek)

Fyzika:
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění; Prometheus
Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus; Prometheus
– doporučujeme také tabulky MFCh

Dějepis:
Dějepis pro gymnázia a střední školy
– Čornej P., Čornejová I., Parkan F.: 2. Středověk a raný novověk. SPN, Praha 2009, 2. vydání.
– Hlavačka M.: 3. Novověk. SPN, Praha 2006.

Latina:
Seinerová, Vlasta: LATINA pro střední školy I, Fortuna + CVIČEBNICE LATINY pro střední školy, Fortuna

Francais:
září – leden:
Mériux, R.-Loiseau, Y.: Connexions 2. Méthode de francais. Les Editions Didier, Paris 2004 – učebnice
Haiderová, J.: Connexions 2. Studijní příručka. Nakladatelství FRAUS, Plzeň 2006 – studijní příručka
únor – červen:
Dufour, Marion et al.: Edito B1. Méthode de francais. 2e édition, Les Editions Didier, Paris 2018 – učebnice
Heu, Elodie et al.: Edito B1. Cahier d´activités. 2e édition, Les Editions Didier, Paris 2018 – pracovní sešit

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 2 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2019, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Biologie:
J. Jelínek, V. Zicháček: Biologie pro gymnázia (nové vydání)

Chemie:
A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. a 3. díl

Anglický jazyk:
English File. Upper-intermediate. Third edition. Oxford University Press

Zeměpis:
Regionální zeměpis světadílů: Bičík, I., et.al., Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., Praha 1994, 2000
Středoškolský zeměpis v přehledu: Smolová, I., Vysoudil, M., Nakl. Rubico, ISBN 80-85839-51-2
Školní atlas světa: Klímová, E., Bičík, I., Kartografie Praha 2006, 1. vyd. nebo pozd.
Školní atlas dnešní svět: Tomeš, J., Jelínek, R., nakl. TERRA s.r.o., 1. vyd. nebo pozd.