G7 učebnice

Anglický jazyk:
English File. Upper-intermediate. Third edition. Oxford University Press

Německý jazyk:
Krenn, W. a kol.: Ideen 3. Kursbuch und Arbeitsbuch. Hueber München 2022.

Matematika:
Matematika pro gymnázia – Stereometrie
Matematika pro gymnázia – Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie
Doporučujeme Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus; ISBN 978-80-7196-264-9
Doporučujeme kalkulačku CASIO FX 350 ES PLUS (případně jakákoli jiná kalkulačka, která smí být u státní maturity – schválení ověřuje prof. Zemánek)

Fyzika:
Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus; Prometheus
Fyzika pro gymnázia – Optika; Prometheus
Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta; Prometheus
– doporučujeme také tabulky MFCh

Seminář z fyziky:
http://fyzika.jreichl.com/

 

Dějepis:
Dějepis pro gymnázia a střední školy
– Hlavačka M.: 3. Novověk. SPN, Praha 2006.
– Kuklíkovi Jan a Jan: 4. Nejnovější dějiny. SPN, Praha 2002.

Latina:
Seinerová, V.: LATINA pro SŠ I, II, Fortuna + CVIČEBNICE

Francais:
Dufour, Marion et al.: Edito B1. Méthode de francais. 2e édition, Les Editions Didier, Paris 2018 – učebnice
Heu, Elodie et al.: Edito B1. Cahier d´activités. 2e édition, Les Editions Didier, Paris 2018 – pracovní sešit

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 3 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2020, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Biologie:
J. Jelínek, V. Zicháček: Biologie pro gymnázia (nové vydání)

Chemie:
A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl

Anglický jazyk.
Insight. Upper-Interm. Second edition. Oxford University Press

Zeměpis:
Regionální zeměpis světadílů: Bičík, I., et.al., Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., Praha 1994, 2000
Středoškolský zeměpis v přehledu: Smolová, I., Vysoudil, M., Nakl. Rubico, ISBN 80-85839-51-2
Školní atlas světa: Klímová, E., Bičík, I., Kartografie Praha 2006, 1. vyd. nebo pozd.
Školní atlas dnešní svět: Tomeš, J., Jelínek, R., nakl. TERRA s.r.o., 1. vyd. nebo pozd.