G8 učebnice

Matematika:
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie
Matematika pro gymnázia – Komplexní čísla
Matematika pro gymnázia – Diferenciální a integrální počet
Doporučujeme Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus; ISBN 978-80-7196-264-9
Doporučujeme kalkulačku CASIO FX 350 ES PLUS (případně jakákoli jiná kalkulačka, která smí být u státní maturity – schválení ověřuje prof. Zemánek)

Seminář z fyziky:
http://fyzika.jreichl.com/

Chemie:
Odmaturuj z chemie, Didaktis

Německý jazyk:
Sander, I. a kol.: Mittelpunkt neu B2.1. Lehr- und Arbeitsbuch. Ernst Klett Sprachen Stuttgart 2016.

Latina:
Seinerová, V.: LATINA pro SŠ II, Fortuna + CVIČEBNICE

Český jazyk a literatura:
Prokop, V.: Přehled světové literatury 20. století (OK Soft Sokolov)
Prokop, V.: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století (OK Sokolov)
Prokop, V.: Přehled české literatury 20. století (OK Soft Sokolov)
Prokop, V.: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století (OK Soft Sokolov)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Biologie:
J. Jelínek, V. Zicháček: Biologie pro gymnázia

Francais:
Mérieux, R. – Loiseau, Y. – Bouvier, B.: Connexions 3. Methode de francais. Les Editions Didier, Paris 2005 – učebnice