Hudební výchova PL

Přijímací zkoušky z hudební výchovy pro pedagogické lyceum

Videoukázka Hv pro PL

Prezentace Hv únor 2021

Vyletěla holubička ze skály

Ukázky rytmu k přijímacím zkouškám

Rytmus těžší varianta

Rytmus lehčí varianta

Ukázky k intonaci při přijímacích zkouškách

Opakování melodie – příklad 1

Opakování melodie – příklad 2

Opakování melodie – příklad 3