NJ Kritéria hodnocení ústní a písemné zkoušky z německého jazyka (1)