Novinky

10. reprezentační ples Klubu přátel Cyrilometodějské školy v Brně o.s.

Kdy: 31.1. 2013
Kde: KC Dělňák, Klajdovské 28
Téma plesu: Karibská noc