Novinky

15. výročí zalození školy – poděkování

Dne 18.1.2011 proběhla oslava 15. výročí naší školy. Jménem ředitelství školy Cyrilometodějské gymnázium a střední odborné školy pedagogické Brno děkujeme firmě Delta pekárny, a.s., Bohunická 519/24, Brno za sponzorský dar, který byl poskytnut v podobě čerstvě nasmažených koblihů. Každý student školy dostal v tento den sladké překvapení – voňavý meruňkový koblih.

Oslava 15.výročí školy proběhla velmi důstojně, účast přijali významní hosté jako s.Václava Marie Dudová, sestra představená Kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje dále Mons.ThLic.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, který celebroval mši svatou. Po ní následovalo vystoupení školního sboru Cantate se sbormistry Vojtěchem Veselým a Štěpánem Policerem, dále se v programu představili někteří naši studenti ve svém sólové vystoupení. Při této významné příležitosti bylo požehnáno novému CD, které natočil sbor Cantate. Děkujeme všem účastníkům, kteří se podíleli na přípravách oslavy školy.