Novinky

35. číslo časopisu Lercháč

Časopis Lercháč byl založen v únoru 2008 z iniciativy nadšených studentů a jejich pedagogů jako školní časopis, odrážející na svých stránkách především život všech, kteří jsou s naší školou jakýmkoli způsobem spjati.

Vedle pravidelných rubrik Úvodní slovo, Ohlédnutí, Aktuálně a Rozhovor se mohou čtenáři těšit na ankety, recenze filmů a literatury, zajímavosti z hudby a sportu či vtipy. Oddíl Studentská tvorba je zaměřen na představení prvních slovesně-tvůrčích pokusů studentů.

35. číslo časopisu Lercháč

Webové stránky časopisu Lercháč