Novinky

Návštěva partnerů z Levoče v Brně

Ve dnech 24. – 27.9. jsme s radostí přivítali dvě paní učitelky a deset studentů z našeho partnerského Gymnázia sv. Františka z Assisy.

Naši partneři přijeli v neděli večer na autobusové nádraží Zvonařka. Po radostném přivítání jsme je odvezli do svých domovů, kde byli po dobu výměnného pobytu ubytováni.

V pondělí jsme se společně sešli na školní mši, následovalo slavnostní přivítání na půdě naší školy, kterého se zúčastnil i náš pan ředitel Štěpán Policer. Po uvítání a krátké prohlídce školy jsme si společně v chemické laboratoři zkusili dokázat přítomnost či nepřítomnost lepku v běžném a bezlepkovém pečivu. Zatímco spolu látky zvolna reagovaly, což se projevilo barevnou změnou, zahráli jsme si několik her v tělocvičně a školním klubu. Po obědě jsme zjistili, že rozemleté ovesné vločky lepek opravdu neobsahují. Odpoledne jsme se vydali na prohlídku města Brna, kterou jsme zakončili na trampolínách brněnského Jumpparku.

Úterý jsme strávili na celodenním výletu do Moravského krasu. Navštívili jsme propast Macocha, Punkevní jeskyně, nově vybudovaný Dům přírody a cestou zpět do Brna jsme ještě navštívili poutní kostel ve Křtinách. Po úžasné prohlídce, kterou nám umožnil a okomentoval místní pan farář, jsme slavili mši svatou v místní nově opravené kostnici. Zážitek to byl mírně zvláštní, ale rozhodně krásný.

Ve středu jsme navštívili brněnský vzdělávací park Vida. Z něj jsme zamířili do naší školy, kde jsme se naobědvali, celý společný pobyt zhodnotili a s několika slzičkami ukončili. Pak už nám nezbylo než doprovodit naše slovenské kamarády zpět na Zvonařku a popřát jim šťastnou cestu.

Všichni jsme si slíbili, že výměnné pobyty budou pokračovat:-)