Novinky

Adam Křivka reprezentuje Cyrilometodějské gymnázium po celé Evropě

Velmi úspěšný rok má za sebou Adam Křivka ze současné septimy, který kromě výborné reprezentace naší školy v krajských kolech Matematické olympiády kategorií B a A, kde získal 1. a 5. místo, také v průběhu května složil tři mezinárodně uznávané oborové AP zkoušky (Advanced Placement exams) na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy s celosvětovou platností. Zkoušky pořádá každoročně americká College Board a jsou uznávané univerzitami po celém světě v přijímacím řízení. Jednalo se o zkoušky z Makroekonomie, Mechaniky a Elektřiny a magnetismu a všechny splnil s nejvyšším možným bodovým ohodnocením.

V průběhu jara se Adam zúčastnil výběrového řízení na stáž v CERNu. Z více jak 230 přihlášených vědecky orientovaných studentů vybrali členové pracovní skupiny IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) v České republice také Adama, který na přelomu května a června odjel do CERNu. Více informací k programu lze nalézt na webu http://hssip.web.cern.ch/

V červnu prošel Adam Křivka testováním v Jihomoravském centru pro mezinárodní mobilitu a byl zařazen do projektu Podpory nadaných studentů (PPNS). Současně s ním testováním úspěšně prošla také naše další studentka ze současné septimy Barbora Dohnalová. Od JCMM tak budou oba dostávat v následujících letech 30 000,- Kč ročně na své sebevzdělávání, tedy na odbornou literaturu, jazykové kurzy, zájmové kroužky, notebook, specializované počítačové programy, ale i vstupné na výstavy a konference aj. Více o tom, jak se stát „nadáčem“ lze nalézt na webu http://www.jcmm.cz/projekt/ppns

Konečně v září mohl Adam po usilovné přípravě a dalším nelehkém výběrovém řízením odjet spolu s dalšími dvěma Čechy na Math Beyond Limits do Polska. MBL o sobě na svých webových stránkách píše:  „We, the Maths Beyond Limits’ organising team, believe that the level of mathematical education in schools is insufficient and not suitable for talented youth. The camp aims to create space for development of young maths enthusiasts through working on interesting and demanding subjects. It is designed to encourage participants to share their knowledge and passion with others as well as to enhance cooperation and integration of European mathematical societies. Moreover, we crave to awaken youth’s curiosity and to help them make important habits of creative thinking, self-development, ambition and ability to cooperate. We also want to ensure equal opportunities in access to non-formal education to the best of our ability.“  MBL je pořádáno každoročně a více informací k němu lze nalézt na webu http://mathsbeyondlimits.eu/

Věříme, že tato setkání posouvají Adama dále a že je bude s nadšením předávat i svým mladším spolužákům v Matematickém kroužku, který v tomto školním roce povede na naší škole v úterky (pro primu a sekundu) a v pátky (pro tercii a kvartu). Adame, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!