Novinky

Adam Křivka získal prospěchové stipendium – Nadace RSJ finančně podpoří 17 nejlepších českých studentů v mezinárodních zkouškách Advanced Placement.

Kategorie: ,

Nadace RSJ www.nadacersj.cz se rozhodla podpořit studenty s excelentními výsledky v roce 2017, částkou 74.000 Kč. Poskytne jim prospěchové stipendium na poplatky za zkoušky, v plné výši. Zároveň Nadace RSJ navázala dlouhodobou spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež (CTM).

Advanced Placement (AP) zkoušky jsou velmi náročné. Čeští studenti, připravující se v CTM Online kurzech, svými výsledky v AP zkouškách patří mezi světovou špičku. Průměrný celosvětový výsledek se pohybuje kolem skóre 3. 17 českých studentů získalo maximální skóre 5. Zkoušky letos skládalo přes 2,7 milionů studentů z celého světa. V České republice a na Slovensku AP zkoušky organizuje CTM.

AP zkoušky jsou odborné zkoušky na úrovni prvního ročníku americké univerzity. Konají se každoročně vždy v květnu, ve vybraných středních školách. Čeští a slovenští studenti je obvykle skládají po ukončení CTM Online AP kurzů. Složením AP zkoušky studenti prokazují univerzitě svůj zájem o obor, motivaci a schopnosti dodržet své studijní závazky. AP zkouška porovnává výsledky studenta v mezinárodním měřítku.

AP zkoušky mohou studentům nejen pomoci při přijímacím řízení na prestižní světové univerzity, například Cambridge, Oxford, MIT či jiné. Budou jim uznány také jako náhrada přijímacích zkoušek na Institut ekonomických studií FSV UK, Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (MFF UK), UNICORN College, Technickou univerzitu Liberec (TUL), Západočeskou univerzitu (ZČU) či Metropolitní univerzitu Praha.

Stipendium Nadace RSJ získávají tito studenti:

Adam Křivka, Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická Brno, za zkoušku AP Calculus BC
Lukáš F., Gymnázium Jírovcova České Budějovice, za zkoušku AP Biology
Johan R., Open Gate, Říčany, za zkoušku AP Biology
Karolína D., Nový PORG, Praha, za zkoušku AP Calculus AB
Matěj M., PORG Ostrava, za zkoušku AP Calculus AB
Vladan Č., Gymnázium Jírovcova České Budějovice, za zkoušku AP Calculus BC
Miroslava N., Masarykovo gymnázium Plzeň, za zkoušku AP Chemistry
Vojtěch I., PORG Ostrava, za zkoušku AP Macroeconomics
Patrick K., Nový PORG, za zkoušku AP Macroeconomics
Lucie Č., Nový PORG, za zkoušku AP Psychology
Andrea B., Masarykovo gymnázium Plzeň, za zkoušku AP Psychology
Sára D., Nový PORG, za zkoušku AP Psychology
Anna J., PORG Ostrava, za zkoušku AP Psychology
Marie R., PORG Ostrava, za zkoušku AP Psychology
Tomáš V., Gymnázium Turnov, za zkoušku AP Psychology
Vojtěch V., PORG Ostrava, za zkoušku AP Psychology
Jakub S., gymnázium Opatov Praha, za zkoušky AP Calculus BC, AP Physic Electricity, AP Physic Mechanics, AP Computer Science

Stipendium je poskytnuto studentům, kteří se na zkoušku připravovali v kurzech CTM Online, či za vyjímečné studijní úspěchy prokázané samostatnou přípravou a úspěšným složením více než dvou AP zkoušek na známku 5.

Centrum pro talentovanou mládež motivuje talentované a cílevědomé žáky a studenty základních a středních škol k rozvoji jejich akademického talentu. Umožňuje středoškolákům od 12 let po maturitu individualizované online studium odborných předmětů v angličtině CTM Online, skládat mezinárodní Advanced Placement zkoušky, pro mladší žáky již od 5 let organizuje program Objevitelské soboty. CTM je virtuální školou.

Kontakt pro média:
Jeanne Bočková, jeanne.bockova@ctm-academy.org, tel. +420 603442040
Více o CTM na: http://www.ctm-academy.cz, www.facebook.com/centrum.pro.talentovanou.mladez/
Více o Nadaci RSJ na: www.nadacersj.cz