Novinky

Beseda se studentem z Demokratické republiky Kongo

Dne 21. června 2016 se uskutečnila v rámci společenskovědního semináře G7 beseda se studentem z Demokratické republiky Kongo, který v současné době studuje díky programu ERASMUS na Masarykově univerzitě v Brně.

Host nejdříve nastínil obecnou geografickou situaci své země a poté se podrobněji věnoval tamní politické situaci se všemi dopady na každodenní život společnosti, zejména žen a dětí. Besedu vedenou ve francouzském a anglickém jazyce doplnily četné obrazové dokumenty a audio/videonahrávky. Pro studenty byla celá akce jistě nejen přínosná, ale i velmi zajímavá, což potvrdilo množství jejich otázek v závěrečné diskuzi.