Novinky

Bronzová Bára a IOL

Mezinárodní lingvistická olympiáda (IOL), jedna z 12 mezinárodních vědeckých olympiád pro studenty středních škol, se koná každoročně od roku 2003. Postupují do ní nejlepší mladí lingvisté, kteří uspěli v několika kolech národních lingvistických olympiád.

Do české lingvistické olympiády se naše škola pravidelně zapojuje již několik let. Barbora Dohnalová (nyní G7) v loňském školním roce prošla hladce kolem školním, regionálním i národním, a tak se o prázdninách ocitla v Praze, jež se od 26. do 30. července 2018 stala hostitelem šestnáctého ročníku této prestižní mezinárodní soutěže. IOL se v Praze zúčastnilo celkem 49 týmů z 29 zemí.  Mladí lingvisté z celého světa sem přijeli vyzbrojeni logickými schopnostmi, trpělivostí a kreativitou, odhodláni vyzkoušet svou mysl a uspět při řešení nejobtížnějších jazykových hádanek v individuálních i týmových soutěžích. http://www.ioling.org/problems/2018/

A Bára se neztratila ani v silné mezinárodní konkurenci. Hostitelskou zemi letos reprezentovaly dva týmy – tým Křivopřísežníků a tým Nářečíčkářů – a právě  s Křivopřísežníky vybojovala Barbora v týmové soutěži bronzovou medaili. Milá Báro, moc gratulujeme a přejeme Ti nejen další studijní či vědecké úspěchy, ale především radost z odhalování lingvistických a logických zákonitostí! http://www.ioling.org/results/2018/