Novinky

Cantate – Mezinárodní festival mládežnických sborů v Belgii

Evropský festival mládežnických sborů v Belgickém Neerpeltu je za námi. Poprvé se jej účastnil i náš Dívčí pěvecký sbor Cantate, který se na festival a pěveckou soutěž sborů, která je jeho součástí, poctivě připravoval celý školní rok. Celý festival byl pro sboristky, tak i pro naše sbormistry, mimořádným hudebním zážitkem. Mezi dalšími téměř 100 sbory se naše děvčata neztratila. Dva krásné koncerty pro obyvatele Neerpeltu podtrhl mimořádně vydařený výkon na soutěžním vystoupení, za které jsme obdrželi zlaté pásmo navíc se zvláštním oceněním poroty („cum laude“).

Kromě našich vystoupení jsme zažili grandiózní zahajovací ceremoniál, koncerty ostatních sborů, kapel či sólistů. Společný zpěv, tanec a radost z hudby při průvodu všech sborů městem na vyhlášení výsledků pak patří vůbec k nejsilnějším momentům celého festivalu.

Děkujeme všem zúčastněným za mimořádný zážitek, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.

Za sbor Cantate

Stanislav Chvíla a Patrik Buchta