Novinky

Centrum jazykového vzdělávání MU Brno vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou úvahu

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou úvahu na téma přínos České republiky Evropské unii.

Téma: Jaký je přínos České republiky Evropské unii? aneb Co dělají čeští občané, české instituce a Česká republika pro to, aby nám všem bylo v Evropské unii lépe?

Slohový útvar: úvaha

Jazyk: Vzhledem k úsilí Evropské unie o dosahování společných cílů při současném zachování rozmanitosti, což se odráží mimo jiné v rozsáhlé podpoře výuky jazyků pro posílení vzájemného porozumění, je tato soutěž vícejazyčná. Úvaha může být odevzdána v hlavních jazycích vyučovaných na CJV MU, tj. čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, arabština (i latina).

Soutěž probíhá v období od 17. 11. 2017 do 15. 2. 2018.

Účastníci soutěže: Soutěže se mohou účastnit studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, respektive studenti středních škol starší 17 let.

Podrobnosti k soutěži naleznete zde:

https://www.cjv.muni.cz/cs/soutez-nejlepsi-studentskou-uvahu-followmasaryk/