Novinky

Certamen Latinum

Oktáva a septima gymnázia se zúčastnila 22. ročníku olympiády z latiny Certamen Latinum ve dvou kategoriích podle pokročilosti.

27. února proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo všech 7 studentů oktávy ve vyšší kategorii B a 3 studenti nepovinné latiny ze septimy v základní kategorii A. Soutěž se skládá ze tří částí, a to z překladu krátkého textu z latiny do češtiny se slovníkem, z gramatických úkolů a z kulturní části zahrnující otázky z historie, literatury, mytologie a výtvarného umění v antice. Nejlepší dva soutěžící z každé kategorie postoupili do zemského kola.

19. března proběhlo zemské kolo na Klasickém a španělském gymnáziu v Brně-Bystrci, jehož se zúčastnilo celkem 40 studentů z celé Moravy a prvních pět vždy postoupilo do nejvyššího národního kola. Kategorii A reprezentovali za CMG Oliver Mynář a Gabriela Ryšavá, přičemž oba postoupili, Oliver přímo z 1. místa a Gabriela jako první náhradník, i v kategorii B postoupily obě soutěžící, Anna Múdra z 3. místa a Klára Buchníčková z 5. místa.

 

5. dubna se konalo na Gymnáziu Arabská v Praze národní kolo s 20 nejúspěšnějšími řešiteli z Čech a Moravy; zastoupena byla především klasická a arcibiskupská gymnázia z Prahy, Plzně a Olomouce s mnohem vyšší hodinovou dotací latiny než na CMG, přesto byly výsledky soutěžících velmi těsné. V kategorii A naši soutěžící obsadili 9.-10. místo, v kategorii B 8.-9. místo. Organizace a hodnocení se ujal autor soutěže doc. Lubor Kysučan, diplomy a ceny spolu s ním předávala doc. Markéta Korontályiová z Katolické teologické fakulty UK. Oba ocenili úroveň znalostí soutěžících a zároveň vyjádřili politování, že studentů na úrovni středních škol rok od roku ubývá.