Novinky

Certamen Latinum

CERTAMEN LATINUM
Studenti septimy a oktávy gymnázia se letos opět zapojili do soutěže v latinském jazyce Certamen Latinum. Ve středu 22. 3. proběhlo v Brně zemské kolo, jehož úspěšnými řešiteli byli Anna Múdra z G7 a Jiří Habán a Michael Král z G8. Studenti oktávy postoupili do národního kola, které se konalo  6. 4. 2017 v Praze. Michael se umístil na sdíleném 4.-6. místě, Jiří na místě 7. Oběma k výbornému výkonu gratulujeme!