Novinky

Cesta do hlubin studia chemie – Praha

Ve dnech 26. a 27. 10. se Mgr. Močubová a Mgr. Jašková se čtyřmi studenty semináře chemie
z oktávy zúčastnili 7. ročníku Cesty do hlubin studia chemie. Jedná se o vzdělávací akci pro
středoškolské učitele chemie, kterou pořádá Katedra didaktiky chemie PřF UK. Každý učitel si s sebou
může vzít maximálně dva studenty, kteří mají možnost absolvovat troje cvičení v laboratořích Karlovy
univerzity a jeden blok vysokoškolských přednášek. Této akce se účastníme již tradičně a jako obvykle
jsme se domů vrátili velice spokojení a plni úžasných zážitků 😊