Novinky

Cesta do hlubin studia chemie 2018

Ve dnech 29. a 30.10.2018 se vyučující chemie Mgr. Soňa Jašková a studentky G8 Gabriela Ryšavá a Klára Suchá zúčastnily již 4. ročníku semináře pro SŠ učitele chemie s názvem Cesta do hlubin studia chemie, který pořádá chemická sekce PřF UK v Praze.

Seminář je každoročně organizován tak, že si každý SŠ učitel chemie může s sebou přivézt až dva studenty maturitního ročníku. Učitelé se účastní tří bloků přednášek a jednoho bloku laboratorních cvičení a studenti mají tři bloky laboratorních cvičení a jeden blok přednášek. Kromě této hlavní náplně jsou součástí ještě doplňující aktivity jako přestavení jednotlivých chemických fakult PřF UK, slovo proděkanky k jednotlivým studijním programům, představení knihovny chemické sekce (součástí je vždy nějaká soutěž zaměřená na chemii), chemická šou a společenský večer.

Seminář je velkým přínosem jak pro učitele, tak pro studenty, protože je možností k seznámení s moderními trendy v chemii. Pro studenty maturitního ročníku je obrovským přínosem, že se mohou seznámit s vysokoškolským stylem studia a s prací ve vysokoškolských odborných laboratořích.