Novinky

Concours de pâtisserie

Po vynucené “kovidové přestávce” se letos opět uskutečnilo gastronomické klání, tentokrát ovšem ve zcela novém pojetí. Namísto předpokládaného jubilejního 10. ročníku gastronomické soutěže, inspirované francouzskou tradicí tříkrálových koláčů zvaných Galette des Rois, se vyučující francouzštiny rozhodli spojit s vyučujícími ostatních cizích jazyků a uspořádat soutěžní klání v jeden den. V osudné pondělí 11. dubna 2022 se v sekci AJ soutěžilo o nejlepší carrot cakes, za sekci NJ byl připraven osterkranz a konečně v sekci FJ se bojovalo o nejchutnější nids de Pâques.

Již od ranních hodin se v učebně 100 shromažďovaly přihlášené výrobky, které mohli po celé dopoledne vyučující ochutnávat a v rámci každé jazykové sekce se rozhodnout, kterému z nich dají svůj hlas.

A výsledek? V sekci FJ ve velmi těsném hlasování porota vybrala jako vítězné následující kulinářské výrobky:

  1. místo: Pavel Šťastný G6
  2. místo: Ester Hrnčířová, Klára Kočí G6
  3. místo: Hana Rousová G6

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!