Novinky

Dějepisná olympiáda (okresní kolo)

Dne 17. ledna 2017 proběhlo ve Středisku volného času Lužánky, Lidická 50, Brno okresní kolo 46. ročníku Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením “Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století“. Naši školu reprezentovala Veronika Míčková (G4), která se umístila na vynikajícím 4. místě a bude naši školu reprezentovat v krajském kole. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů!

diplom-v-mickova