Novinky

Dějepisná olympiáda – školní kolo

Ve středu 26. listopadu, proběhlo online formou školní kolo dějepisné olympiády.

Kategorie I

  1. místo Tadeáš Němec
  2. -3. místo Terezie Němcová, Lucie Vrabcová

Kategorie II

  1. místo Tomáš Ježek
  2. místo Matěj Standara
  3. místo Kateřina Krůzová