Novinky

Dějepisná olympiáda (školní kolo)

Dne 23. listopadu 2015 proběhlo školní kolo 45. ročníku Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“, jehož se zúčastnili téměř všichni studenti tříd G3 a G4. Uspěšným řešitelům blahopřejeme, a to zejména Veronice Míčkové G3 (1. místo, postup do okresního kola), Andree Syrovátkové G4 (2. místo, náhradník do okresního kola) a Štěpánce Todorové G4 s Janou Vaverkovou G4 (3. místo). Již nyní přejeme do okresního kola, které se bude konat 19. ledna 2016 ve Středisku volného času Lužánky, Lidická 50, Brno, mnoho úspěchů!