Novinky

Dějepisná olympiáda (ústřední kolo)

Ve dnech 23. – 27. května 2016 se v Praze konalo ústřední kolo 45. ročníku Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením “Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou”. Naši školu reprezentovala Veronika Míčková (G3), která se umístila na krásném 13. místě. Blahopřejeme!