Novinky

Dějepisná olympiáda (školní kolo)

Dne 15. listopadu 2016 proběhlo školní kolo 46. ročníku Dějepisné olympiády s tematickým zaměřením “Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století”, jehož se zúčastnili téměř všichni studenti tříd G3 a G4. Uspěšným řešitelům blahopřejeme, a to zejména Veronice Míčkové G4 (1. místo, postup do okresního kola), Petru Halouzkovi G3 (2. místo, náhradník do okresního kola) a Anně Šťastné G4 (3. místo). Již nyní přejeme do okresního kola, které se bude konat 17. ledna 2017 ve Středisku volného času Lužánky, Lidická 50, Brno, mnoho úspěchů!