Novinky

Den latiny 2022

Desáté výročí pořádání Dne latiny na Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se dá prohlásit za projev uznání důležitosti tohoto oboru pro současnou dobu a mladou generaci: aula včetně galerie byla zaplněna do posledního místečka, řada studentů i pedagogů stála či seděla v aule na schodech, hlavní organizátorka celé akce, doc. Lucie Pultrová, byla ještě více než obvykle ohromena tak bohatou účastí a zaujatým sledováním úvodní společné přednášky zaměřené na lidi na okraji římské společnosti. Z našeho gymnázia se do Prahy vypravilo deset sextánů.

Den latiny je demonstrací toho, že předmět, který většina české společnosti má za zbytečný přežitek zabírající místo praktičtějším naukám, má stále hluboký smysl v rámci humanitního vzdělávání na gymnáziích, protože jako filologický obor poskytuje nejen vhled do jazykové struktury obecně, ale od samého začátku se pro svou diachronnost neobejde bez interpretací historických, literárních, náboženských, mytologických nebo kunsthistorických, později je také branou pro zkoumání vývoje přírodních věd, hudby, divadla i sportu.

A šíře témat byla jako obvykle bohatá, neboť účastníci si mohli postupně třikrát vybírat ze sedmi přednášek, navíc byli zváni po skončení přednáškového programu na vernisáž výstavy „Uprchlická poezie‟: právě tak jako před 100 lety muselo ve válce s Turky půl milionu Řeků opustit Malou Asii, kde byli od starověku usídleni, dnes prchají ze své země před válkou Ukrajinci. A zajímavá byla i výstava přibližující osobní stránku života M. Tullia Cicerona prostřednictvím jeho soukromé korespondence.

Dagmar Peňázová