Novinky

Den Země

Studenti PMP1 si na Den Země připravili soutěž na aktuální ekologická témata nebo globální otázky. Žáci nižšího gymnázia v rámci soutěže procházeli jednotlivými stanovišti, kde se plnili zadané úkoly hravou formou. Při hledání odpovědí získávali nové poznatky související s daným tématem.   Dozvěděli se například o spravedlivém obchodě “Fair Trade”,  o plenění deštných pralesů kvůli výrobě palmového oleje, o výrobě plastů a jejich likvidaci, o největším producentech zbraní aj.